.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę osób, których dane dotyczą, w celu wysyłania wiadomości biznesowych i do innych działań marketingowych sprzedawców online.

1.   WARUNKI I DANE KONTAKTOWE ZARZĄDCY

1.1. Administratorem Twoich danych kontaktowych jest firma Begadget s.r.o.,

z siedzibą na adresie: Moskevska 531/62, 10100, Praga, numer identyfikacyjny: 09896660. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, oddział C, plik 344249 ( zwany dalej ,,administratorem’’).

1.2. Dane kontaktowe administratora:

adres korespondencyjny- Moskevska 531/62, 101 00,Praga, adres poczty elektronicznej- info@begadget.pl, telefon +420 739 130 945.

1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora do ochrony danych kontaktowych.

2.   PRAWNY POWÓD DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda administratorowi na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1(b) Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych a swobodnego przepływu tych danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych)( zwane dalej ,,rozporządzenie’’)

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

3.1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest  wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych czynności marketingowych w kierunku Twojej osoby przez administratora.

3.2. Ze strony administratora nie dochodzi do osobistego automatycznego  podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

4.  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez administratora wynosi do 3 lat lub do momentu odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu przetwarzanych).

5.  INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby wyznaczone do świadczenia usług marketingowych dla administratora.

5.2. Administrator nie zamierza sprzedawać Twoich danych osobowych do krajów trzeciego świata (do krajów poza UE) lub do międzynarodowych organizacji.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie masz prawo: zażądać od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych, do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

6.2. Masz prawo kiedykolwiek wycofać swoją zgode na przetwarzanie danych osobowych przekazanych administratorowi.  Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następujący sposób: kontakt z administratorem za pośrednictwem e-mail.

6.3. Jeśli przypuszczasz, że podczas przetwarzania danych osobowych został naruszony lub jest naruszany przepis o przetwarzaniu danych osobowych masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

6.4. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym i nie jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Masz w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu, w tym profilowania, jeśli profilowanie dotyczy tego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.